Představení


Leonid Andrejev: Fixní ideaFixní idea

Monodrama

Účinkuje: Kamil Koula

…děkuji, že jste přijali pozvání našeho ústavu na lékařské konzilium největších kapacit v oboru psychologie a psychiatrie v případu doktora Kerženceva.
Anton Keržencev byl soudním příkazem psychiatricky hospitalizován před několika měsíci po spáchání trestného činu. O důkladné vyšetření zažádal soudce pro jisté zvláštní znaky v Keržencevově chování a stav, ve kterém byl dotyčný zatčen. S přihlédnutím k brutalitě a chladnokrevnosti,s kterými měl svůj čin spáchat, je nutno přesně zjistit, zda je Keržencev schopen podrobit se soudnímu procesu a zda-li je vůbec způsobilý za své chování nést zodpovědnost.
Buďte ostražití a soudní, abyste nám pomohli rozhodnout, zda je doktor Anton Keržencev těžce nemocný člověk, nebo nebezpečný zločinec. Zda bude zproštěn viny a zůstane v léčení našeho ústavu, nebo bude postaven před spravedlnost jako naprosto zdravý jedinec, bude záležet na vašem rozhodnutí… ( z programu k představení )

Asi nejznámější úpravou Andrejevovy povídky Fixní idea je divadelní hra Pavla Kohouta Ubohý vrah, jediná česká hra uvedená na Broadwayi.
Délka představení je asi 1 hodina, je určeno pro střední školy a dospělé diváky. Fotografie z představení najdete v sekci fotogalerie.


Arnošt Goldflam: BiletářkaBubina

... poněkud hořká komedie o tom, jak malá, bezvýznamná
osůbka - biletářka - dokáže zmanipulovat celý sál

Účinkují: Petra Šarhanová, Jiří Jemelka/Kamil Koula

Představte si jednoduchou situaci. V biografu se přetrhne film a zatímco promítač usilovně odstraňuje komplikovanější závadu, má před publikum předstoupit biletářka a oznámit zpoždění. To je výchozí scéna Goldflamovy Biletářky. Zcela anonymní a neosobní osůbka uvyklá životnímu a pracovnímu stereotypu vstupuje do dramatu proměny. Okolnostmi je přinucena otevřít dialog se stejně anonymními diváky. Situace se obrátí. Biletářka promluví a svobodně se pohybuje v uličkách, její anonymita končí, a ten pocit svobody promluvit a nestát u vchodu překvapuje nejprve ji samotnou. Již první nesmělé kontakty ji utvrzují v přesvědčení, že nastala chvíle, kdy se může nejenom vyzpovídat ze svých bolestí, ze svého společenského ústrku, ale může také v dialogu bez replik a bez odezvy utvrdit sebe samotnou v pravdivosti vlastního hlasu. Její pravdy jsou zpočátku nesmělé a tiché, přerůstají však posléze v pravdy absolutizující. Odtud je pak už jenom krůček k vnucení vlastní "pravdy" ostatním, k pokusu přesvědčit, ovládnout, vládnout. Zmocnit se, podrobit si. Anonymní biletářka se stává anonymním násilím. Vlastně si to zkusíme promítnout znovu s doplněním jediného slova. V biografu SVĚT se přetrhne film... (J.Kříž)

... Z "uťápnuté" biletářky Bubiny se stává "dračice", která se nebojí přesily publika; je drzá, dravá i žravá, umí se i politovat... Hraje Bubina, hrají diváci a za vším stojí lidsky hravý Arnošt Goldflam. (J.Jemelka)

Délka představení je 60 minut, je určeno pro studenty středních škol a učilišť i dospělé diváky. Autorská práva k představení zastupuje AURA-PONT, divadelní a literární agentura s.r.o., Praha. Záběry z představení najdete v sekci fotogalerie.


Lurdský zázrakLurdský zázrak

Recitační pořad s hudebním doprovodem

Pořad připravil a recituje: Kamil Koula
Hudební doprovod: Milan Miech (člen Moravské filharmonie Olomouc)

…Dáma stojí před jeskyní, blízko břehu řeky. Její úsměv není milostivý, nýbrž kamarádský…
Bernadetta pomalu rozevře paže a zvolna je spustí, není s to ukrotit tu hroznou otázku,
která jí mlčky vyvře ze srdce:
Ach, Madame, je to naposled ? Je to opravdu naposled?
Dáma, která té otázce přesně rozumí, neodpoví, ani mlčky. Jen se usměje, ještě lehčeji, radostněji… A tento úsměv znamená : Naposled je slovo, které my neznáme. Zajisté, rozloučíme se dnes na delší čas, ale já zůstanu ve světě a vy zůstanete ve světě…!
Dávno už nastal soumrak. Krok za krokem se blíží noc. Bohatě hvězdnaté červencové nebe se zvolna odhaluje. Když Bernadetta už stěží co rozeznává a postava Dámy je pouze neurčitou září, Dáma vykročí. Jde zvolna, velmi zvolna,aniž se od dívky odvrací…
Přibývá hvězd. Snad se zažíhají z radosti nad příchodem své Královny… ( úryvek )

Délka pořadu je 50 minut, je určen dospělým divákům. Na termínu, čase a ceně se můžeme dohodnout telefonicky (606 692 632).


Václav Renč: Popelka nazaretskáPopelka nazaretská

Recitační pořad s hudebním doprovodem

Pořad připravil a recituje: Kamil Koula
Hudební doprovod: Petr Stojan

"Tahle skladba vznikla a slovo od slova byla zapsána do paměti už před mnoha lety, tam, v nejnaprostší samotě, tj. už ve vyšetřovacích vazbách. Stovky a stovky muklů ji znali zpaměti budˇ částečně nebo celou, v nesčetných opisech obíhala po světě už dávno předtím, než já jsem se vrátil domů. Vychází tak, jak mi v těch samotách byla darována, zcela doslovně darována, proto jsem se neodvážil změnit, když šla do tisku, ani slůvko, třeba by se zdálo (a mně prvnímu), že tu onde by byla na místě menší korektura. Nic na těch okolnostech neromantizuju, je to tak, jak to je, a jsem si vědom celé řady
mimořádností, včetně toho kladného světla útěchy a překonávání temnot světlem milosti." (V.Renč)

… A věčné lásky děj se snová
vždy znova, s každou duší znova,
jako když úžas rozjímá
tajemství tvoje růžencová,
ó matko vtěleného slova
ó matko všech, ó paní má…

Délka pořadu je 55 minut, je určen dospělým. Pro jeho duchovní charakter jej často hráváme v kostelech, ve spolupráci s místní farností. Na termínu, čase a ceně se můžeme dohodnout telefonicky (606 692 632).


O svatém FrantiškoviSv.František z Asisi

Recitační pořad s doprovodem hudby ze života sv.Františka z Asisi

Pořad připravil a recituje: Kamil Koula
Hudební doprovod: Richard Mlynář (člen Moravského divadla v Olomouci)

… Jaké je to štěstí nemít vůli,neříkat "já", a zapomenout, kdo jsi a jak ti říkají, a svěřit se s důvěrou Božímu vánku.
To je skutečná svoboda. Kdo je svobodný? Kdyby se tě někdo zeptal, kdo je svoboden, co bys odpověděl?
Ten, kdo je otrokem Božím. Všechny jiné svobody jsou otroctvím… (úryvek)

Délka pořadu je 50 minut, je určen dospělým divákům. Pro jeho duchovní charakter jej často hráváme v kostelech, ve spolupráci s místní farností. Na termínu, čase a ceně se můžeme dohodnout telefonicky (606 692 632).


Správně vidíme jen srdcemMalý princ

Recitační pořad s hudebním doprovodem podle Exupéryho Malého prince

Pořad připravil a recituje: Kamil Koula
Hudební doprovod: Milan Miech (člen Moravské filharmonie Olomouc)

Délka pořadu je 50 minut, uvádíme jej při různých slavnostních příležitostech. Je určen dospělým divákům. Na termínu, čase a ceně se můžeme dohodnout telefonicky (606 692 632).